Slovensko -> Jánošíkové diery + Malý Rozsutec, Malá Fatra

1-dňový výlet/turistika