Slovensko -> Starý hrad, Nezbudská Lúčka – Strečno

1-dňový výlet/cyklotúra