Slovensko -> Straník, Kysucká vrchovina

1-dňový výlet/cyklotúra