Slovensko -> Východná Vysoká & Sedlo Prielom, Vysoké Tatry