Slovensko -> Slavkovský štít, Vysoké Tatry

1-dňový výlet/turistika