Holandsko, Belgicko -> Amsterdam, Haag, Rotterdam, Brusel

19.02.2016 – 25.02.2016, Stopovanie